Nátěr na kov

 

 

Nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TOPCOAT) je špičkový nátěr na kov a technické konstrukce. Snižuje přestup (únik ) tepla, zabraňuje kondenzaci vody, má vysokou reflexi slunečního záření a je antistatický.

Nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial je založený na funkci termokeramické membrány. Poskytuje ochranu pro tékměř všechny podklady technických konstrukcí jako například cisterny, sila, potrubí, kontajnery, ocelové konstrukce, a mnoho dalších…

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI NÁTĚRU NA KOV THERMOSHIELD INDUSTRYSPECIAL

dlouhotrvající ochrana konstrukcií před škodlivými vlivy životního prostředí jako ultrafialové záření, smog, prach, kyseliny, soli a mořská voda

ochrana před povětrnostními vlivy jako je déšť, sníh a krupobití…

nátěr je vodotěsný také při extrémních povětrnostních podmínkách

vysoká elasticita, snižující tvorbu trhlin

energetická účinnost v létě i v zimě

vysoká reflexe slunečního záření

extrémní elasticita výhodná u přechodů různých materiálů

NÁTĚR NA KOV THERMOSHIELD INDUSTRYSPECIAL SNIŽUJE PŘESTUP TEPLA

Termokeramický nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) dokáže snížit ztráty tepla, ke kterým dochází např. při transportu kapalin a plynů v potrubích nebo snižuje únik tepla v kovových konstrukcích. Díky nátěru na kov ThermoShield IndustrySpecial se sníží povrchová teplota potrubí (např. při transportu teplé vody) a dochází k nižším ztrátám – tím pádem se realizují okamžité úspory ve smyslu úspor nákladů (v tomto případě ohřev vody). Naopak: po aplikaci nátěru ThermoShield IndustrySpecial na rozvodné trubky klimatizace – ThermoShield IndustrySpecial brání prostupu okolního tepla a trubky zůstávají chladné (chladný vzduch z klimatizace se zahřeje při transportu od okolí jen minimálně)

MOŽNOSTI APLIKACE NA SNÍŽENÍ PŘESTUPU (ÚNIKU) TEPLA:

potrubí teplé užitkové vody (TUV) a ústředního topení (ÚT)

klimatizační zařízení a jejich potrubní rozvody

potrubí různých kapalin, kde se vyžadují malé ztráty tepla / chladu při transportu

NÁTĚR NA KOV THERMOSHIELD INDUSTRYSPECIAL ZABRAŇUJE KONDENZACI VODY

Termokeramický nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) dokáže eliminovat kondenzaci vody, která vzniká na kovových konstrukcích. Tato jedinečná vlastnost nátěru ThermoShield IndustrySpecial má obrovské možnosti uplatnění a aplikace v praxi. Dokáže např. zabránit korozi vodovodních potrubí tím, že na nich nedochází ke kondenzaci vody (vodovodní potrubí pro studenou vodu v obytných domech), ošetřit konstrukce zimních stadionů (kde opět dochází ke kondenzaci vody) nebo ošetřit obrovské sila a kontejnery na uskladnění různých surovin a materiálu.

MOŽNOSTI APLIKACE PRO ZAMEZENÍ KONDENZACE VODY

vodovodní potrubí a potrubí na kapaliny a plyny

vodní nádrže a nádrže na uskladnění kapalin

kovové konstrukce zimních stadionů

sila a kontejnery na uskladnění různých surovin a materiálu

rozvody klimatizace a vzduchotechniky

NÁTĚR NA KOV THERMOSHIELD INDUSTRYSPECIAL JE ANTISTATICKÝ

Díky termokeramické membráně dostal nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) do vínku další unikátní vlastnost: je antistatický. Díky tomu je vhodný na všechny kovové podklady tam, kde se nachází nějaké elektrické vedení nebo elektrické obvody (elektronika).

MOŽNOSTI APLIKACE – ANTISTATICKÁ OCHRANA:

elektrická vedení vysokého napětí (zároveň slouží jako ochrana proti korozi)

sloupy veřejného osvětlení

sloupy pro vedení elektřiny trolejbusů, vlaků a tramvají

rozvodné skříně elektroinstalace

kovové boxy, ve kterých se nachází nějaká elektronika (např. světelné reklamy apod.)

NÁTĚR NA KOV THERMOSHIELD INDUSTRYSPECIAL MÁ VYSOKOU REFLEXI SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Termokeramický nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) má vysokou reflexi (odrazivost) slunečního záření a tím rapidně snižuje povrchovou teplotu kovových a technických konstrukcí. Své využití najde hlavně v skladových kontejnerech a silách, v nichž jsou uskladněny kapaliny, plyny nebo pevné látky. Nátěr ThermoShield IndustrySpecial, díky své schopnosti odrážet až 85% slunečního záření, chrání tyto kontejnery, které jsou vystaveny slunečnímu záření a povětrnostním podmínkám.

MOŽNOSTI APLIKACE – REFLEXE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ:

sila a kontejnery na uskladnění kapalin

sila pro uskladnění zemědělských a potravinářských produktů

potrubí pro kapaliny a plyny, které jsou vystaveny slunečnímu záření

JAKÝ JE NÁTĚR THERMOSHIELD INDUSTRYSPECIAL?

Nátěr na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) se „na nic nehraje“ a nepotřebuje nikoho přesvědčovat o svých nesporných kvalitách a špičkových vlastnostech. Je to prostě nátěr na kov se skvělými schopnostmi, který nemá ve svém oboru (technické konstrukce) prakticky žádnou konkurenci. Své vynikající vlastnosti dokazuje v praxi, kde svou aplikací dokázal odstranit vzniklé „problémy“ (přehřívání kapalin v silách, zabránění kondenzaci vody, apod.) Nebo ušetřit nemalé náklady při tepelných ztrátách (potrubí).

Kontaktujte nás pro více informací, stáhněte si ceník nebo navštivte náš obchod.

Zdravé bydlení bez alergií? Zlepšete vzduch v interiéru

Naše bydlení by mělo být místem, kde máme pocit bezpečí a pohodlí. Trávíme v něm dostatek času na to, aby nám záleželo na tom, jakými materiály se obklopujeme a jaký vzduch dýcháme. Vzduch je jedním z nejdůležitějších zdrojů, které naše tělo vyžaduje. Můžeme přežít...

číst více