Nátěr historických budov

 

Nátěr historických budov ThermoShield History je fasádní nátěr pro historické budovy, založený na funkci termokeramických membrán. Vlastnost nátěru a jeho funkčnost byla speciálně přizpůsobena potřebám historických budov.

NÁTĚR HISTORICKÝCH BUDOV THERMOSHIELD HISTORY = MODERNÍ OCHRANA PAMÁTEK

Regulační a konzervační vlastnosti nátěru ThermoShield History chrání historické budovy před přirozeným kolísáním teploty a vlhkosti, kterým je každé stavební dílo vystaveno. Běžně používané povrchové nátěrové-omítkové systémy těmito výkyvy trpí – a spolu s nimi i cenná historická budova. Nátěr ThermoShield History naproti tomu rozvíjí svůj účinek i na těch nejnáročnějších podkladech jako jsou dřevo nebo jílová hlína a také v extrémních povětrnostních podmínkách.

Dlouhodobé účinné působení nátěru historických budov ThermoShield History je řádně zdokumentováno, protože se tyto speciální povrchové nátěry určené pro ochranu historických památek používají již více než 25 let. Pozitivní zkušenosti s nátěrem ThermoShield History z praxe potvrzují i ​​srovnávací laboratorní testy.

 

ZATEPLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV BEZ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ

Řešení na ochranu fasády historických budov a její zateplení je nátěr ThermoShield History. Optimální nátěrový systém s kapilární a variabilně difúzní otevřeností podporuje nerušený transport vody a solí zevnitř směrem ven a nabízí fasádám historických budov dlouhodobou ochranu před vlivy životního prostředí, před prasklinami a vlhkostí. Řasy, mechy ani houby nenacházejí na fasádách ošetřených nátěrem ThermoShield History živnou půdu. To vše je samozřejmě zřejmé i navenek, protože fasády historických budov natřené nátěrem ThermoShield History vypadají ještě po letech jako „čerstvě renovované“.

Všichni dnes tlačí na zateplení nemovitostí, aby se co nejvíce minimalizovaly energetické ztráty. Při struktuře a členitosti fasád je zateplení historických budov komplikované a častokrát volba kontaktního zateplení nepřichází v úvahu. Nátěr fasád historických budov ThermoShield History, díky svým vlastnostem, pomáhá k lepší energetické bilanci stavebních konstrukcí a vytváří tak rozumnou alternativu ke kontaktnímu zateplení.

Dlouhá životnost, schopnost vyčistit a obnovit funkčnost budovy způsobuje rychlé tlumení a tyto vlastnosti, které jsou v kombinaci s mnoha barvami vzácné. Pomocí nátěru History ThermoShield obnovujeme užitné a estetické funkce stavební hmoty, přičemž garantujeme energetické funkce.

Aktivní teplota povrchu nátěru ThermoShield a související transport tepla a vlhkosti mohou být použity ke snížení nákladů na vytápění a chlazení. Vzhledem k tomu, že záření, konvekce a vlhkost ovlivňují spotřebu energie ve větší míře, než předpokládaná topná instalace může očekávat.

Nátěr fasád ThermoShield History může být ekonomicky použit nejen na historické obytné budovy, ale i kostely, divadla, paláce a další budovy. Dlouhodobé užívání vede k významným úsporám energie a snižuje jak ekonomické náklady tak náklady na opakovanou renovaci.

 

VĚDECKY OVĚŘENÉ:

Během výzkumu v různých destruktivních podmínkách bylo zjištěno, že nátěr fasád historických budov ThermoShield History se vyznačuje velmi vysokou pevností a trvanlivostí ve vytvořených chemických podmínkách. Nátěr ThermoShield History, který byl v tomto prostředí po dlouhou dobu, nevykazoval žádné ztráty hydrofobních a hydroskopických vlastností nebo ztráty adheze k substrátu a žádné změny barvy nebo estetické změny. Při extrémních teplotách a výkyvech vlhkosti, mrazu a dešti vykazuje nátěr ThermoShield History vynikající trvanlivost. Na nátěru nebyly nalezeny žádné praskliny, rozstřikování nebo změna barvy.

Nátěr ThermoShield History je odolnější, zejména ke krystalizaci solí rozpuštěných ve vodě. Disperzní silikátové barvy a živicové silikonové barvy vykazují odlupování a změnu barvy.

ODOLNOST VŮČI ZMĚNÁM MRAZU A VLHKOSTI

Nátěr historických budov ThermoShield History je odolný proti extrémům počasí, např.: prudkému dešti, krupobití nebo sněžení. Nátěr se tak stará o suché stavební materiály a snižuje riziko nežádoucího „ozelenění“ fasády, které se často vyskytuje jako průvodní jev při vzniku kondenzační vody. Díky vysokému podílu keramické složky a bránění tvorbě vlhkosti na povrchu pláště budovy, neposkytuje nátěr ThermoShield History živnou půdu houbám, lišejníkům a mechům.

Proto lze zcela upustit od následných aplikací jedů škodlivých pro životní prostředí a zdraví. Škodám způsobeným plísněmi ve zdivu nebo na jeho povrchu se zabrání, neboť nátěr převádí kolísavý podíl vlhkosti ve zdivu na ustálenou vlhkost stavby.

Nátěr ThermoShield History je dimenzovaný tak, že tyto funkce jsou k dispozici po celá léta navzdory všem zatížením. Podnebí se svým přirozeným kolísáním nabízí i nutné okrajové podmínky k tomu, aby popsané stavebně fyzikální procesy se svými žádoucími efekty úspory energie a ochrany mohly neustále probíhat.

Nátěr ThermoShield History je odolnější než jiné barvy. Pryskyřičná silikonová barva se odlomí a disperze silikátového nátěru vykazuje barevné změny.

 

 

CHOVÁNÍ Z HLEDISKA ZNEČIŠTĚNÍ NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ (ZIMNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMA)

Nátěr fasády ThermoShield History u ošetřených ploch brání vzniku elektrostatického náboje a tím znemožňuje chemické spojení s prachovými částicemi. Jestliže se po několika letech přece jen nějaká nečistota usadí, umožňuje kombinace keramiky a velmi odolného nosného pojiva bezproblémové čištění všech natřených ploch vodou a dokonce i vysokotlakými přístroji. ThermoShield History se tak postará o nadprůměrně dlouhodobou čistotu fasády a její stálobarevnost.. Zbytky (zejména saze) z disperzních silikátových nátěrových hmot a barvy ze silikonové pryskyřice nelze odstranit.

Povrchová hydrofobie a vnitřní hydroskopie nátěru fasád historických budov Thermoshield History společně s dalšími vlastmostmi tohoto unikátního produktu dělá z tohoto materiálu ideální dlouhotrvající ochranu památkových budov.

Kontaktujte nás pro více informací, stáhněte si ceník nebo navštivte náš obchod.

Zdravé bydlení bez alergií? Zlepšete vzduch v interiéru

Naše bydlení by mělo být místem, kde máme pocit bezpečí a pohodlí. Trávíme v něm dostatek času na to, aby nám záleželo na tom, jakými materiály se obklopujeme a jaký vzduch dýcháme. Vzduch je jedním z nejdůležitějších zdrojů, které naše tělo vyžaduje. Můžeme přežít...

číst více