Energetické poradenství

 

Pro své klienty  zajišťujeme nezávislé komplexní energetické poradenství zejména z oblastí:

hospodaření (úspor, zásobování) energií,

dotačních titulů týkajících se úspor energie (Nová Zelená úsporám, kotlíkové dotace, OPŽP, OPPIK, MPO EFEKT aj.),

návrhu zateplení budov a výpočtu tepelných ztrát (a zisků),

obnovitelných zdrojů energií

využívání odpadní energie,

hospodaření vodou (pitnou, dešťovou, odpadní /šedou/…),

světelných zdrojů,

určování vnějších vlivů (dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, resp. PNE 33 0000-2 ed. 4),

a dalších dle požadavků zákazníka,

a to formou:

     osobní konzultace,

     odpovědí na e-mailové dotazy,

      sepsáním odborného textu,

      asistencí při formulaci či vyhodnocení výběrového řízení,

      účasti v odborné komisi, porotě, širšíh řešitelského týmu atp.,

      oponentních zpráv hodnotících různé obchodní nabídky atp.,

       zpracováním rešerše (ve struktuře v souladu s ČSN 01 0198),

zpracováním recenze (recenzního posudku, kritické analýzy),

či jiné dle předchozí dohody.

Dále jsme schopni zajistit Zpracování energetických dokumentů (tzv. energetické expertýzy), zejména:

Energetické audity dle § 9 zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky 480/2012 Sb. (dříve dle Vyhl. 213/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 425/2004 Sb.) /EA/

budov,

souboru budov (průmyslové a výrobní závody, zemědělské areály, nemocnice, obchodní centra, skladovací a logistické areály, atp.),

technologických celků (jakékoliv spotřebiče jakékoliv formy energie či kombinace…),

umělého osvětlení (veřejného, interiérového atp.),

energetických zdrojů (zejména malé zdroje: fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, kogenerační jednotky /bioplynové stanice/, kotle na biomasu aj.),

rozvodů energií (tepla, chladu, teplé vody, stalčeného vzduchu, elektřiny aj.),

atp.,

 

Snížení nákladů na vytápění! Poradíme jak na to.

S blížícím se obdobím podzimních a zimních měsíců se začíná energeticky náročnější období -  topná sezóna. Ta se sebou přináší zvýšené náklady na vytápění a tím i větší zatížení rodinného rozpočtu. Poradíme vám, jak jednoduchými opatřeními můžete u vás doma snížit...

číst více

Jak zajistit ochranu před vlhkostí v domě?

Udržet v suchu svůj vlastní dům a ochránit jej před vlhkostí bývá častokrát větším problémem než se může zdát. Zatékající a plesnivé stěny straší totiž nejednoho majitele rodinného domu. Mnohokrát si proto dáváme při pohledu na takto přikrášlenou stěnu otázku: „Kde se...

číst více