Všichni to známe: když se sluneční paprsky opřou v letních měsících do střešní krytiny – v podkroví rodinných a panelových domů je k nevydržení. Tehdy každý z nás touží zapnout klimatizační zařízení na plný výkon, jen aby se teplota snížila na přijatelnou úroveň. Co však dělat, když takové klimatizační zařízení není k dispozici? Jak snížit teplotu střešní krytiny? Jak zabránit vysoké teplotě v podkroví? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět.

Pokud snížíme teplotu střechy – snížíme teplotu v podkroví

Rozpálená střecha od letních slunečních paprsků zvyšuje teplotu celé střešní konstrukce a v podkroví nám stoupne teplota na neúnosnou hranici. V tomto období zapínáme ventilátory a klimatizační zařízení, abychom alespoň částečně ochladili půdní prostory. Tím nám ale stoupají provozní náklady objektu. Řešením je snížit teplotu střechy a tím i celé střešní konstrukce.

Existuje nějaké řešení, které dokáže teplotu střechy snížit např. o 40°C?

Na tuto otázku jsme chtěli poznat odpověď a proto jsme se rozhodli udělat vlastní měření a otestovat termokeramický nátěr ThermoShield v praxi. Jako příklad nám posloužila střecha panelového domu na sídlišti Hájik v Žilině. Výhodou bylo, že střecha z lepenky panelového domu nebyla pokryta úplně celá, ale jen její část – takže při stejných klimatických podmínkách (venkovní teplota, intenzita slunečních paprsků) se daly udělat 2 měření. Prvním měřením jsme zjistili teplotu střechy bez termokeramického nátěru a druhým měřením – teplotu střechy s termokeramickým nátěrem ThermoShield TopShield. Výsledek nás překvapil.

Ochrana střechy s termokeramickým nátěrem ThermoShield TopShield

Pokud má střešní krytina vystavená povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí dlouho plnit svou funkci, potřebuje dobrý ochranný štít. ThermoShield TopShield výborně plní tento úkol. Prudký déšť, krupobití a sníh nemohou ThermoShield TopShield poškodit. Dokonce ani střešní krytiny z vláknocementových desek (vlnitý azbest) nebo zinkových plechů nejsou pro nátěr žádný problém. Po odpovídající předběžné úpravě plechových střech pomocí ThermoShield ZinkPrimer nebo ThermoShield RustPrimer se vytvoří dlouhodobá ochrana střechy, která současně chrání podklady z železných i neželezných kovů před korozí. Za mimořádně vysokou přilnavost na všechny obvyklé střešní krytiny vděčí ThermoShield TopShield jedinečné kompozici z vysoce kvalitních surovin.

ThermoShield TopShield zůstává elastický ve vysokém teplotním rozsahu od -40°C do +150°C. Není třeba se obávat tvorby trhlin vzniklých vytvrzováním.

Základní vlastnosti ochranného nátěru ThermoShield TopShield

  • dlouhotrvající ochrana střechy před škodlivými vlivy životního prostředí jako jsou ultrafialové záření, smog, špína, kyseliny, soli a mořská voda
  • výrazná ochrana před vlivy počasí jako je déšť, sníh, krupobití…
  • nátěr je vodotěsný také při extrémních povětrnostních podmínkách
  • vysoká elasticita, snižující tvorbu trhlin
  • vysoká reflexe slunečního záření
  • energetická účinnost v létě i v zimě
  • snižuje dilatační napětí střešní krytiny a nosné konstrukce „tepelným uklidněním“
  • extrémní elasticita výhodná u přechodů různých materiálů

Řešení na vysokou teplotu střechy? Nátěr s reflexí slunečního záření.

Přemostění přechodů různých materiálů s nátěrem ThermoShield TopShield, jeho vysokou reflexí slunečního záření a z toho vyplývajícím „tepelným uklidněním“ podkladů, lze přemostit spoustu přechodů různých materiálů a udržet je bez trhlin, které vznikají vlivem jejich různé tepelné roztažnosti. Keramická dutá tělíska se lomem tepelných paprsků starají o značné snížení prostupu tepla do střešní konstrukce. Tento jev vede k výrazné redukci tepla v interiéru pod střešním pláštěm, což pro obyvatele při vysokých letních teplotách znamená přijatelné prostředí i bez klimatizace U velkoplošných střech obytných budov a průmyslových hal působí nátěr při krupobití a dešti navíc jako element tlumící hluk.

Teplota střešní konstrukce s nátěrem ThermoShield TopShield nižší o 38°C

ThermoShield TopShield využívá své vynikající vlastnosti na výrazné snížení teploty podkladu střešních konstrukcí. Svou vysokou reflexí tak zpět do prostoru odrazí podstatnou část slunečního záření. Po aplikaci ThermoShield TopShield na střešní krytinu byla teplota střechy s nátěrem ThermoShield TopShield: 25°C. (Při venkovní teplotě 24°C) Střešní krytina neošetřená nátěrem ThermoShield TopShield dosahovala teploty okolo 63°C(při stejné venkovní teplotě 24°C) – což je při porovnání teploty střechy s nátěrem ThermoShield rozdíl 38°C.

Pro jaký typ střešní krytiny je ThermoShield TopShield určen?

ThermoShield TopShield je vhodný na téměř všechny podklady – na plech, tašku, lepenku, azbest, šindel nebo dřevo. Jeho aplikace se liší jen použitím jiného penetračního nátěru: tj plechové střechy ošetříme nejdříve nátěrem RustPrimer, pozinkovaný plech nátěrem ZinkPrimer, lepenku nátěrem Disperbit atd.

Můžeme tedy říci, že díky výborným vlastnostem nátěrů ThermoShield TopShield a jeho silné reflexi slunečního záření (při tom nezáleží na barvě – zda je nátěr bílý nebo černý, jeho reflexe se liší jen minimálně) se teplota střechy v letních měsících při dopadech slunečních paprsků výrazně sníží a tím se sníží i teplota v bytových (nebo nebytových) prostorech. A rozdíl skoro 40 ° C není nezanedbatelný.